Potential Project

Το Potential Project είναι ένα έργο σε εξέλιξη βασισμένο σε μια ιδέα του Δημήτρη Γεωργακόπουλου.

Το Μάρτιο του 2019 μία επιλεγμένη ομάδα καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και θεωρητικών προσκαλέστηκε να συμμετάσχει σε μια σειρά συναντήσεων, η διάρκεια των οποίων θα καθοριζόταν από τους ίδιους και την εξέλιξη των μεταξύ τους συζητήσεων. Το προς διερεύνηση θέμα ήταν το δυνητικό έργο, η «δυνάμει» φύση της ιδέας και η δυνατότητά της να παράγει ενδεχόμενα σενάρια. Είναι αυτάρκης η ιδέα; Ποια η αναγκαιότητα να υλοποιηθεί το έργο τέχνης και ποια η αξία της πρόθεσης; Ποια η σημασία των εμμονών στην επιδίωξη του μη εφικτού; Είναι καταδικασμένη να αποτύχει η σκέψη όταν επικοινωνείται; Τι χάνεται στον ενδιάμεσο χώρο;

Το Potential Project επιχειρεί να επαναφέρει την Ιδέα ως κυρίαρχο κομμάτι της παραγωγής ενός έργου και την Προσωπική Μυθολογία σαν καθοριστικό στοιχείο που αποδεσμεύει τον καλλιτέχνη από την εξάρτησή του από κυρίαρχα αισθητικά και ιδεολογικά μοντέλα. Πρόθεση της πρωτοβουλίας αυτής δεν είναι να γίνει μία θεματική έκθεση εν είδει συνολικού αποτελέσματος αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μίας συλλογικής και διαλογικής πλατφόρμας σε εξέλιξη, που θα μπορεί να παρέχει ένα ευνοϊκό κλίμα για να γεννηθούν ιδέες και να προκύψουν πιθανά έργα-προτάσεις.

Photoset
Photoset
Photoset
Photoset
Photoset

Καρολίνα Αλειφεροπούλου, Τζένη Αργυρίου, Αύγουστος Βεϊνόγλου, Νίκος Βελιώτης, Θάνος Βόβολης, Βασίλης Γεροδήμος, Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Γιάννης Γρηγοριάδης, Γιώργος Ζαμπουλάκης, Γιάννης Ισιδώρου, Άννα Λάσκαρη, Θεοδώρα Μαλάμου, Ηλίας Μαρμαράς, Χριστόφορος Μαρίνος, Ζωή Μουτσώκου, Κώστας Μπασάνος, Όλγα Μπρούμα, Γιώργος Παπαδάτος, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Νίνα Παππά, Αλέξανδρος Πλατής, Βαγγέλης Σάββας, Γιάννης Σινιόρογλου, Δημήτρης Χαλάτσης, Δημήτρης Χαρίτος, Coti k, Stewart Ziff.

Περνώντας στην επόμενη φάση από τον Ιανουάριο του 2020, και ενώ το τραπέζι των συζητήσεων παραμένει ενεργό, άρχισαν να παρουσιάζονται οι ιδέες των συμμετεχόντων με τη μορφή εκθέσεων, εγκαταστάσεων, performances, audio installations, ανοιχτών στο κοινό workshops, συζητήσεων και ομιλιών.

Οι δράσεις αυτές κινούνται μέσα στη σφαίρα του δυνητικού και του ενδεχόμενου. Ενίοτε υπάρχει σε αυτές η παραδοχή μίας παράλειψης (ότι κάτι δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά μπορεί να γίνει), η έντονη αποσπασματικότητα και απουσία κεντρικής αφήγησης, η απόπειρα απεικόνισης εσωτερικών διεργασιών και εμμονικών νημάτων νοήματος και η αδιάλειπτη προφάνεια της ανικανότητας μετάφρασης της ιδέας σε πράγμα. Έτσι, στις δράσεις αυτές το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τη μεταφορά μίας πληροφορίας στο θεατή στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μία εξατομικευμένη εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, όταν επιχειρούμε να συνοψίσουμε αυτό που βρίσκεται μπροστά μας, διαπιστώνουμε ότι κάτι πολύτιμο έχει χαθεί.

Ιδέα & διοργάνωση: Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Καρολίνα Αλειφεροπούλου, Αλέξανδρος Πλατής

Συντονισμός: Βασίλης Νάσης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Θεοδώρα Μαλάμου

Φωτογράφιση: Guram Chachanidze

Σχεδιασμός & προγραμματισμός ιστοσελίδας: Αλέξανδρος Ανδριτσόπουλος
Γραμματοσειρά: Sporting Grotesque